Rada Naukowa

Przewodniczący Rady: prof. dr hab. Anatoliy Romanyuk, Uniwersytet Narodowy im. I. Franko we Lwowie.

Zastępca Przewodniczącego:

 • prof. dr Zbigniew Bialobłocki, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie,
 • prof. zw. dr hab. Edward Olszewski, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie.

Członkowie:

 • prof. dr hab. Wiera Burdiak, Uniwersytet Narodowy Im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach,
 • prof. dr hab. Walerij Bebyk, Narodowy Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki,
 • prof. dr hab. Markijan Malski, Uniwersytet Narodowy im. I. Franko we Lwowie. Ambasador Ukrainy w RP,
 • prof. dr hab. Ihor Cependa, Narodowy Uniwersytet Prżykarpacki im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku,
 • prof. zw. dr hab Lucjan Ciamaga, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie,
 • prof. zw. dr hab. Mieczysław Tanty, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie,
 • dr hab. Tomasz Hoffmann, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie,
 • dr hab. Krzysztof Hajder, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
 • prof. dr hab. Zbigniew Mazur, Instytut Zachodni w Poznaniu,
 • prof. dr hab. Walenty Baluk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • prof. dr hab. Piotr Korzeniowski, Uniwersytet Łódzki,
 • dr Radosław Grodzki, Uniwersytet Szczeciński,
 • prof. GalyaGercheva D.Sc, Rektor Wolnego Uniwersytetu Warneńskiego,
 • prof. Pavel Pavlov, PhD, Prorektor ds Badań i Nauki Wolnego Uniwersytetu Warneńskiego.